Senior Portrait

Framtidsfullmakt

Ta vara på den (begränsade) möjligheten som finns att besluta om ditt eget liv

De allra flesta människor förstår behovet av att ha ett testamente, så att deras tillgångar går till de(n) personer som de önskar, när de avlider. Vad många tyvärr missar, är att också ha fullmaktstagare för att hantera situationer som kan uppstå om de blir inkapabla att göra det själva.

 

​Om du funderar på det, de allra flesta finansiella eller medicinska situationer som vi möter kräver en signatur. Att sälja ett hus, ingå avtal, sköta bankärenden, etc., allt kräver att vi kan underteckna dokument. Och en signatur är inte heller tillräckligt, eftersom det enligt lag dessutom krävs att den som undertecknar en handling har den mentala kapaciteten att förstå vad det är de skriver under.

 

Allteftersom vi åldras, finns en större möjlighet att det kommer en tidpunkt då vi inte längre kan underteckna viktiga juridiska dokument. Eller, även om vi fortfarande vet hur vi signerar vårt namn, att vi inte riktigt har förmågan att förstå vad det är vi skriver under. Vid den tidpunkten, kommer dina tillgångar att frysas om inte någon har fått den juridiska möjligheten att fatta beslut för dig. Och det bästa sättet att göra det på, är genom en framtidsfullmakt.  

I vår utbildning Framtidsfullmakt får du lära dig mer om bakgrunden till en framtidsfullmakt, de svenska grundkraven för att upprätta en - vilka formkrav som finns - och hur du kan säkerställa att du är den som beslutar om så mycket gällande ditt eget liv som möjligt. I utbildningen upprättar du din egen framtidsfullmakt och med din nyvunna kunskaper kan du sedan även stötta familjemedlemmar, vänner och andra individer med att upprätta sina egna mycket viktiga framtidsfullmakter,

 

Din omsorg - Inte ännu ditt eget beslut

 

Framtidsfullmakt är någonting som har funnits under många år i andra länder. I Sverige har vi varit mycket sena med att ge individer möjligheten att själva besluta om vem som ska få fatta beslut om vår finansiella och medicinska situation, den dagen vi inte själva kan göra det, och möjligheten till att utfärda en framtidsfullmakt  implementerades först under år 2017.

 

Notera dock att tyvärr så har du som är svensk och boende i Sverige inte möjlighet att själva bestämma i förväg vem som ska fatta beslut avseende din medicinska vård och omsorg den dagen du själv inte har möjlighet till, s.k. hälsoproxy,  vilket är norm i många andra länder. Den svenska regeringen valde anmärkningsvärt nog bort den möjligheten för svenskarna. 

 

​Vad är en framtidsfullmakt och hur skriver jag en?

 

En framtidsfullmakt innebär att du själv har möjligheten att utse en individ som ska sköta din ekonomi och personliga angelägenheter när du inte längre kan det själv. Framtidsfullmakter fungerar som ett komplement till vanliga fullmakter, och kan sägas vara ett självvalt alternativ till god man och förvaltare. Till skillnad mot vanliga fullmakter som slutar gälla då fullmaktsgivaren blir beslutsoförmögenhet, fungerar framtidsfullmakten så att den kan användas först när fullmaktsgivaren inte längre själv kan sköta om de angelägenheter som i framtidsfullmakten uppdras åt någon annan. 

 

Som nämnt tidigare, får en framtidsfullmakt i Sverige tyvärr inte avse medicinsk vård eller tandvård. Du kan inte heller överlämna beslutsförmågan för rättshandlingar av utpräglad personlig karaktär såsom upprättande av testamente, bekräftelse av faderskap, ingående eller avslutande av äktenskap.

 

En giltig framtidsfullmakt ska vara skriftlig och undertecknas i två vittnens närvaro. Det krävs att fullmaktsgivaren har fyllt 18 år och, vid upprättande av fullmakten, har förmågan att ha hand om sina angelägenheter. Det är därför viktigt att upprätta, göra ändringar och tillägg till framtidsfullmakten innan förmågan att fatta självständiga beslut försvinner. Det ställs också särskilda krav på såväl vittnen som den som får uppdraget att vara fullmaktshavare, för att framtidsfullmakten ska vara giltig. Det är därför att rekommendera att du tar hjälp av en jurist vid upprättandet av din framtidsfullmakt, för att säkerställa att den blir juridiskt giltig.

 

Om du önskar upprätta en framtidsfullmakt, eller helt enkelt har fler frågor, tveka inte att kontakta oss. Våra jurister har mycket omfattande erfarenhet av att hantera framtidsfullmakter, liksom hälsoproxies för dig som inte är svensk medborgare boendes i Sverige.

 

Målgrupp 

 

Utbildningen Framtidsfullmakt är till för dig som vill skapa din egen framtidsfullmakt, är verksam inom vård och omsorgen eller arbetar med den äldre befolkningen i andra sektorer. Den är också till för dig som har ett intresse inom området, eller helt enkelt vill förbereda dig för en spännande karriär inom social- eller äldreomsorg. 

Upplägg för utbildningenUtbildningen som motsvarar en halvdagsutbildning, genomförs online i din egen takt vid de tillfällen som passar dig bäst. 

Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningscertifikat som bevis på dina nyvunna kunskaper. 

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

Businesswoman with Mask