Fallolyckor inom Äldreomsorgen

- att hantera och förebygga. 

Fallolyckor

- lär dig mer om det viktiga förebyggande arbetet och hur du hanterar fallolyckor som har hänt

Fallolyckor är ett allt växande problem hos den äldre befolkningen. Enligt Socialstyrelsens statistik skadas så många som 70 000 personer årligen i fallolyckor och fallolyckor är den vanligaste orsaken till skada hos individer över 60 år. 

 

 

Det är ingen tvekan om att fallolyckor kostar på - både för individen som drabbats och för samhället. Kostnaderna för äldres fallolyckor för kommuner och landsting beräknas årligen uppgå till drygt 4,7 miljarder kronor och beräknas öka till närmare 8 miljarder år 2035.

 

Om inte trenden bryts kommer efterfrågan på vårdresurser för fallolyckor att nästan fördubblas för landsting och kommuner inom några decennier. En höftfraktur kostar samhället minst 200 000 kr, och varje år drabbas omkring 19 000 äldre personer av höftfrakturer, de allra flesta - ca 95% - till följd av fall.

Men det positiva är att fallolyckor går att förebygga. Med kunskaper både om hur du kan arbeta preventivt och hur du hanterar olyckor som har skett, kan du säkerställa att din(a) vårdtagare inte utsätts för onödigt lidande. 

 

 

Kursen Fallolyckor vänder sig till dig som vill öka din förståelse för hur du kan förebygga fallolyckor samt hur du praktiskt hanterar olyckor som har skett.

 

I kursen får du bl.a. lära dig mer om varför det är så viktigt att arbeta med fallprevention hos äldre, hur du identifierar olika fallrisker, symptom på fallskador, vilka faktorer som kan vara tecken på en underliggande sjukdom och hur du hanterar fallolyckor som har skett. Du får också lära dig olika tester som kan användas för att utvärdera fallrisker. 

I kursen kommer du dessutom att få kunskaper om 6xBalansTM - systemet och hur du använder systemet för att uppmuntra till och lära ut balansträning. För dig som önskar diplomeras i 6xBalansTM   så finns det möjlighet att genomföra det obligatoriska provet i samband med kursavsnittet.   

Målgrupp

Kursen Fallolyckor är till för dig som är verksam inom vård och omsorgen eller arbetar med den äldre befolkningen i andra sektorer. Den är också till för dig som har ett intresse inom området, eller helt enkelt vill förbereda dig för en spännande karriär inom social- eller äldreomsorg. 

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KLIENTER

En av de viktigaste kurserna som jag har gått tror jag. Genom jobbet så visste jag förstås redan att fallolyckor påverkar våra boende jättemycket men jag blev ändå överraskad över hur många som drabbas! Att få diplom som 6xBalansTM tränare tycker jag var ett fantastiskt plus med kursen. 

— Sandra Jonsen, Undersköterska

Kör igång nu!

Fallolyckor - Hantera och Förebygga är en online utbildning, som genomförs i din egen takt - när du vill och vart du vill. Under utbildningens gång har du kontinuerligt stöd av din kursledare, och naturligtvis tillgång till hela vårt team av experter på OMSORGSAKADEMIN.  

 

Kursen Fallolyckor - Hantera och Förebygga ingår dessutom i vårt utbud av kurser inom kategorin vidareutbildning för dig som är Certifierad Demensvårdsspecialist®, eller som är verksam inom ett Certifierat Demensboende®.

Anmälan till kursen kan göras nedan. 

 

Om du har frågor eller funderingar om utbildningen, tveka inte att kontakta oss

Utbildning Fallolyckor - Hantera och Förebygga

 

 

ONLINE-utbildning
Obegränsad tillgång


Belopp: 1990 kr inkl. moms

Total kostnad: 1999 kr inkl. moms

 

I kursavgiften ingår examinationskostnader.

För övriga villkor, vänligen se vår Bokningspolicy.

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.