Har ni beteendeproblematik hos era hyresgäster diagnosticerade med demens?

Demenskompetensutvärdering - Medvetenhet om Demens 

- vi fastställer hur stor er medvetenhet om demens är i praktiken och hjälper er att öka den

En person med demens är oförmögen att uttrycka vad det är som händer och misstolkar en stor del av det som pågår runt omkring dem. Personal med lite kunskaper om demens eller liten empati för individer med demens är mer benägna till att verbalt eller fysiskt kränka och/eller missköta en hyresgäst. De är också mycket mer troliga att öka en hyresgäst utbrott och störningar. Det enda botemedlet för detta är utbildning. 

 

Med OMSORGSAKADEMINs långa erfarenhet av utvärderingar om demensmedvetenhet och efterföljande utbildningar när låg medvetenhet har konstaterats, har vi och våra samarbetspartners sett hur det upplevelsebaserade och experimentella perspektivet har visat sig vara det mest effektiva för att förändra personalbeteende över tid.

 

En stor del av det negativa beteendet som sker hos en individ med demens sker som en följd av hur medarbetarna interagerar med hyresgästen. Studier har visat att även de hyresgäster som är i mellan till sena skeden av demens kan känna av negativitet och tonfall. 

Vi kan inte förändra hur demens fortskrider, men vi kan förändra den väg som personalen väljer att ta vid omvårdnaden av personer med demens.

 

Vår utvärdering och efterföljande utbildning är designad att ge information om personalbeteende vid interagerande med kognitivt nedsatta hyresgäster. Indikatorer som är utformade för att utvärdera personalens förmåga att engagera sig positivt med de som är kognitivt nedsatta kräver att observationerna är gjorde av samma personal vid samma boende i så stor grad som det är möjligt. Det görs genom att vi, vid våra utvärderingar och efterföljande utbildning, inkluderar två av era utvalda medarbetare som fortsättningsvis gör dessa utvärderingar inom er organisation. Vårt mål är att ni själva ska kunna utvärdera och förbättra samtliga era medarbetares interagerande med era kognitivt nedsatta hyresgäster.

 


Vad ger en investering på en Demenskompetensutvärdering? 


• Utvärderar omvårdnadskompetens för omsorg av hyresgäster med demens.
• Utvärderar omvårdnadskompetens för omsorg av individer med demens för medarbetare som arbetar med hyresgäster med demens.  
• Tar fram vårdgivarbeteende för att ge information om utvecklingsområden.
• Dokumenterar era trender inom personcentrerad omsorg.
• Ger er faktisk, praktikbaserad data om omsorg vid Aktiviteter för Daglig Levnad. 

• Förbereder era äldre- och särskilda boenden på nya nationella standarder och riktlinjer. 
• Uppfyller timkraven för CADB och CDS utbildning. 
• Sätter upp utbildnings- och träningsinitiativ för enskilda direktvårdande medarbetare. 
• Ger en kontinuerlig utvärdering inför HR bedömningsprocesser.
• Möjliggör konkreta, faktabaserade jämförelser mellan skift mot skift, avdelning mot avdelning och boende mot boende.
• Förbereder seniorboenden och områden för de nya internationella och nationella riktlinjerna och krav om demensutbildning och utveckling av omsorgspolicies och riktlinjer samt behovet av Kompetensutvärdering för att ge omsorg till individer med demens.


Få viktig vägledning om var utbildningsinsatser behöver prioriteras

För att skapa en jämlik äldreomsorg inom hela er verksamhet, är det naturligtvis viktigt att ni i första hand lägger utbildningsinsatser där de främst behövs. Resultaten från Demenskompetensutvärderingen över tid ger en ovärderlig insikt till er ledningsgrupp om era äldre- och särskilda boenden och långtidsomsorg överlag, genom att ni tydligt ser var era främsta utbildningsbehov föreligger. Som exempel, på boenden där personalen kontinuerligt pratar med personer med demens på ett kort sätt och utan verbala eller visuella ledtrådar, kommer den här mycket viktiga informationen att visas fram under Demenskompetensutvärderingen och samtidigt ge er ledningsgrupp konkreta steg för utbildning.

 


Mer information
 

Om du önskar veta mer om vår Demenskompetensutvärdering eller vill ha en förutsättningslös dialog om huruvida vi kan hjälpa er, så kontakta oss gärna. Vi står alltid till förfogande med råd och stöd.


 

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.