top of page
Image29.jpg

Certifierad VDE®  Instruktör

Hur är det att att navigera världen som äldre individ, diagnosticerad med demens?

Det är vetenskapligt visat att sensitivitetsträning för ledare och medarbetare är det mest effektiva sättet att snabbt få en positiv förändring till stånd i den praktiska omsorgen. Det är en av de viktigaste anledningarna till att läkar-, sjuksköterske- och andra hälso- och sjukvårdsstudenter får genomgå viktig medvetenhetsträning om olika fysiska begränsningar. Men det räcker inte idag.

 

Med det allt ökande antalet äldre som diagnosticeras med demens så är det lika viktigt att professionella inom olika samhällsfunktioner - liksom allmänheten - får en ökad medvetenhet om hur det faktiskt kan vara att leva med demens. 

 

Som Certifierad VDE® Instruktör är du en viktigt pusselbit i att detta sker. 

 

En Certifierad VDE® Instruktör arbetar med att leda och informera om den patenterade, upplevelsebaserade demensutbildningen Virtuell Demensupplevelse VDE®I ditt uppdrag ingår att guida dina deltagare genom VDE® processen där de får försöka utföra vardagliga göromål och aktiviteter, utrustade med verktyg som skapar upplevelsen av att leva med demens. Den här processen gör det möjligt för vårdgivare och professionella inom andra viktiga samhällsfunktioner, att själva uppleva de fysiska och mentala utmaningarna som personer med demens möter dagligen och att använda den upplevelsen för att ge en bättre, mer kvalitativ personcentrerad vård och omsorg. 

 

VDE® är ett mycket värdefullt, lätt förståeligt upplevelsebaserat utbildningsprogram som är skapat för professionella inom äldre- och demensboenden och olika samhällsorganisationer för att hjälpa till med att identifiera och förstå de beteenden och behov som individer med demens har.

 

Demensutbildningen används för att utbilda ledare och medarbetare på seniorboenden, sjukhus, inom hemtjänst- och hemvård, religiösa samfund, samhällsorganisationer, utbildningsinstanser liksom polis-, ambulans- och brandkår och för förtroendevalda med ansvar för äldreomsorg. VDE® är ett bevisat mycket användbart sätt att få en inblick i den värld som individer med demens lever i. 


 

Upplägg för utbildningen

 

Certifieringen till Certifierad VDE® Instruktör är en ny certifiering som vi är mycket glada över att vi kan erbjda även i Sverige. Utbildningen genomförs under en halvdag och inkluderar praktisk erfarenhet som observatör och handledare för två VDE-utbildningar. 

Om du önskar veta mer om den här unika certifieringsutbildningen, kontakta oss. 

Virtuell Demensupplevelse VDE®

Är enkelt genomförbar

Ökar empatin

Lyfter engagemanget

Skapar medarbetarnöjdhet

Förbättrar samhällsrelationerna

Enkelt implementerad; En experimentell, upplevelsebaserad inlärning med stor genomslagskraft som passar alla teammedlemmar i din organisation, oavsett hens roll och uppdrag.

Ökar förståelsen; Bygger nya broar av kommunikation; Förbättrar engagemanget för en personcentrerad omsorg och vård.

En katalysator för meningsfull kommunikation; Förbättrar kvaliteten på familjebesöken; Förbättrar kontakterna med omsorgsteamet; Högre betyg på närståendes verksamhetsnöjdhet. 

Förbättrade relationer mellan vårdtagare/vårdgivare; Minskar vårdgivarstress; Bidrar till minskad personalomsättning; Högre betyg på medarbetarnas arbetsnöjdhet.

Ett unikt och innovativt program för att skapa demensmedvetenhet hos lokalsamhället; Gör att din organisation utmärker sig för det bättre med ett dynamisk demensprogram som skapar relationer och en omsorg tillgod för samhällsmedborgarna. 

Äldreboende demens

NYHET!

Säkerställ att ni alltid har god insikt i hur det kan vara att leva med demens, med ert eget VDE® utbildningskit.  

Enjoying a Meal

Specialiserat utbildningskit VDE®

 

 

Nu finns det möjlighet för din  organisation att införskaffa ett eget set av det forskningsbaserade, specialiserade utbildningskitet VDE®.

 

Utbildningskitet VDE® innehåller alla saker som behövs för att kunna utföra demensutbildningen Virtuell Demensupplevelse VDE®.  Avgiften för ett VDE kit är 50 000 skr exkl. moms. I avgiften för VDE® kitet ingår utbildning och certifiering för två Certifierade VDE® Instruktörer. Extra Certifierad VDE Instruktör kan läggas till för 5 000 skr exkl. moms/person.

Om du önskar veta mer om den här unika certifieringsutbildningen, kontakta oss. 

Låt oss arbeta tillsammans

IMG-6466_edited.jpg
bottom of page