CICDS® Certifierad Instruktör för CDS® och CADB® 

Är du redo för någonting annat? Vill du påverka tusentals liv för det bättre?

 

Då är utbildningen 

CICDS Certifierad Instruktör
f
ör dig!

"En certifierad CICDS instruktör påverkar tusentals vård- och omsorgsgivare att ge en omsorg där seniorer frodas hela livet ut, oavsett diagnos. 
Vad kan vara ett bättre arv att lämna efter sig?"
- John C. Gustafson 

 

 

Som CICDS instruktör leder och utbildar du med det internationellt främsta, baserade Alzheimers och Demensvårds curriculum som är tillgängligt för professionella inom vård- och omsorgsbranschen, första linjens medarbetare och studenter som deltar i vård- och omsorgsrelaterade certifierings- och examensprogram och andra viktiga yrkesverksamma inom den växande äldreomsorgsbranschen samt till de som redan är verksamma inom området, inom den offentliga sektorn eller de som är på väg att kliva in på arbetsmarknaden. 

CICDS curriculum är ett krav för dig som är intresserad av eller planerar en chefscertifiering (CMCDS), och som är kvalificerad att ansöka om en sådan. (Alla är inte kvalificerade för en CMCDS certifiering men kan givetvis ändå ha fördel av utbildningens omfattande innehåll. Kontakta oss för mer information.)

 

CICDS instruktörer har rätt att presentera och leda certifieringsutbildningarna CDS och CADB på den plats där de är anställda, och att erbjuda sina tjänster som privata uppdragsseminarium och utbildningar mot en avgift när de inte är på sin arbetsplats och/eller när de har ett eget företag.

Dessutom, CICDS instruktörer är rekommenderade av OMSORGSAKADEMIN till potentiella kunder för anlitande av utbildningar, för presentation som certifierade instruktörer på deltagande vid mässor eller vid andra yrkesrelaterade funktioner och presenteras i OMSORGSAKADEMIN marknadsföringsmaterial, om dem så önskar.  

 

För företag och andra organisationer som investerar i sina medarbetares demensvårdsutbildning och CDS och/eller CADB certifieringar, erbjuder OMSORGSAKADEMIN företagsgrupper (3 eller fler) rabatter på ansökningskostnaden för certifiering och för utbildningen Virtuell Demensupplevelse, när en CICDS är instruktör vid en intern utbildning. 

En CICDS instruktör ansvarar själv för att ha den tekniska utrustningen som krävs för att kunna erbjuda CDS och CADB utbildningarna på ett tillfredsställande sätt. Utbildningsmaterialet tillhandahålls av OMSORGSAKADEMIN, dels som presentationsmaterial för seminarier (utan kostnad) dels som online utbildning på OMSORGSAKADEMINS utbildningsportal (mot extra självkostnad). ​Samtliga instruktörer får dessutom en "Studentpärm" med utbildningsmaterial som endast kan beställas genom OMSORGSAKADEMIN. Mer information om dessa utbildningsalternativ fås i ditt antagningsbrev. 

Alla instruktörer arbetar under ett överenskommet licensavtal, som förklaras i ansökningsformuläret inför CICDS utbildningen.

Alla instruktörer måste tillhandahålla OMSORGSAKADEMIN med deltagarlista och utvärderingar för varje utbildningstillfälle. 

CICDS förnyelse är vartannat år och inkluderar både CICDS och CDS certifiering. 

CICDS utbildningen inkluderar genomgång av utbildningsmaterialet, en "Studentpärm", en "Instruktörspärm", utbildningsmaterial för seminarium på minnessticka samt tillgängligt online på CICDS studentportal, för- och slutprov för studenterna, exempel på marknadsföringsmaterial, exempel på klassmaterial vid platsbaserade utbildningar (deltagarlista m.m.), möjligheten till anslutande som instruktör och information om att erbjuda CDS ochCADB utbildningarna online, information om dina studenters kontinuerliga fortbildning - bibehållande av CDS och CADB certifieringarna och tillgängliga kurser, minimiavgifter att debitera, certifiering som CDS, certifiering som CADB och certifiering som Certifierad Instruktör CICDS.  

 

 

Kursavgift (inkl. prov-, ansöknings- och certifieringsavgifter):
28 000 kr för sen registrering. Avgifterna kan komma att förändras.  
25 000 kr för registrering senast 90 dagar innan kursstart.
Se anmälningsformuläret för omboknings- och avbokningsregler.

Företag och övriga organisationer - begär utbildningskostnader för grupper.  

För anmälan och/eller mer information, kontakta oss nedan.

DU - en förändringsagent  och katalysator för en unik omsorg, där individer med Alzheimers och Demens inte bara vårdas utan också frodas.

Hela livet ut!

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.