Arbetsrätt - för chefer inom äldreomsorgen

Arbetsrätt 

- för chefer inom äldreomsorgen

Känner du dig osäker på vad som gäller vid anställningar, uppsägningar, olika personalfrågor eller vid fackliga förhandlingar? Då är det har kursen för dig!

 

Som ledare inom äldreomsorgen är det mycket viktigt att du har goda kunskaper om grunderna i arbetsrätt. Genom din arbetsrättsliga kompetens kommer du både kunna utveckla din verksamhet på bästa sätt och undvika dyrbara misstag.

I kursen Arbetsrätt - för chefer inom äldreomsorgen kommer du bland mycket annat att lära dig arbetsrätt från grunden och hur du använder den praktiskt i ditt dagliga arbete, från anställning till uppsägning - lär dig alla stegen på vägen samt hur du undviker kostsamma misstag genom att göra rätt från början. 


I kursen kommer vi bl.a. att gå igenom arbetsrättens grunder, arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter, anställningsreglerna, hur du arbetar mot diskriminering, hanterar uppsägningar, arbetsmiljö och nya lagstiftning inom arbetsrättsområdet. KURSINNEHÅLL: 
Arbetsrättens grunder
- Allmänt om lagar som styr
- Arbetsledningsrätten – rätten att leda och fördela arbetet

- Det arbetsrättsliga domstolssystemet
- Att hitta upplysningar om lagar och nyheter inom arbetsrätt


Anställningsavtal och anställningsformer enligt LAS 

- Tillsvidareanställning
- Allmän visstidsanställning
- Anställningsavtalets innehåll och utformning
- Kollektivavtalets påverkan på det enskilda anställningsavtalet
- Är det möjligt att förändra avtalade löneförmåner?
- Kan arbetsgivaren sänka lönen och/eller ta bort förmåner?


Uppsägning från arbetsgivarens sida - Allmänna regler

- Saklig grund för uppsägning
- Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
- Formalia kring uppsägningar
- Lön och förmåner under uppsägningstiden
- Företrädesrätt till återanställning
- Genomgång av vägledande domar från Arbetsdomstolen

 

Uppsägning p.g.a. personliga skäl 

- Misskötsamhet, samarbetssvårigheter, dåliga arbetsprestationer mm
- Tillrättavisning och erinran
- Tvåmånadersregeln
- Underrättelse och varsel
- Formalia kring uppsägning av personliga skäl
- Ekonomisk eller annan skada för arbetsgivaren


Uppsägning p.g.a. arbetsbrist 

- Vad är arbetsbrist?
- Turordningsregler vid uppsägning pga arbetsbrist
- Avtalsturlistor genom kollektivavtal
- Varsel till Arbetsförmedlingen
- Förhandlingsskyldighet

 

Sjukdom och rehabilitering

- Lagen om sjuklön
- Vad gäller vid rehabilitering?

 

Uppsägning p.g.a. sjukdom 

- Kan arbetsgivaren säga upp p.g.a. sjukdom?
-  Rehabiliteringsreglerna kontra uppsägningsreglerna

 

Avskedande 

- Grovt brott mot anställningsavtalet
- Omedelbar verkan
- Underrättelse och varsel
- Formalia kring avskedanden
- Rättsverkningar av avskedanden


Förhandlings- och informationsskyldighet 

- Förhandlingsreglerna i MBL
- Allmän förhandlingsrätt
- Primär förhandlingsskyldighet
- Sekundär förhandlingsskyldighet
- Genomgång av vägledande domar beträffande förhandlingsskyldighet
- Informationsskyldighet enligt MBL

 

Integritetsfrågor och tystnadsplikt 

- Den personliga integriteten kontra arbetsledningsrätten
- Vem får kontrollera vad och hur?
- Drogtester, visitation, kontroll av e-post och loggning av internetanvändning mm
- Tystnadsplikt genom anställningsavtal
- Lojalitetsplikt och konkurrensklausuler

Diskrimineringslagen 

- Direkt och indirekt diskriminering
- Kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion mm
- Vid anställning, befordran, utbildning mm
- Arbetsgivarens skyldigheter och medarbetarens rättigheter
- Vad får du inte fråga om vid en anställningsintervju?

Arbetsmiljö
- Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Skyddsombud och skyddskommitté
- Tillbud och arbetsskador
- Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Ny lagstiftning - Arbetsrätten i framtiden

- Ny lagstiftning på det arbetsrättsliga området
- Pågående lagstiftningsarbete
- Relevanta domar från Arbetsdomstolen

Kör igång nu!

 

 

Arbetsrätt för chefer inom äldreomsorgen erbjuds på olika orter runt om i landet. Utbildningen ges också som uppdragsutbildning för organisationer. Oavsett utbildningsform, under utbildningens gång har du kontinuerligt stöd av din kursledare, och naturligtvis tillgång till hela vårt team av experter på OMSORGSAKADEMIN. 

Anmälan till utbildningen kan göras nedan. 

 

Om du har frågor eller funderingar om utbildningen eller önskar mer information om våra uppdragsutbildningar, tveka inte att kontakta oss. 

Arbetsrätt för chefer inom äldreomsorgen

För orter och datum, se vår KURSKALENDER.
 

Belopp: 3490 kr inkl. moms

Total kostnad: 3490 kr inkl. moms

 

För övriga villkor, vänligen se vår Bokningspolicy.

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.