Arbetsmiljö inom Vård & Omsorg

Bättre Arbetsmiljö inom Vård & Omsorg 

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger också en effektivare verksamhet och friskare anställda.

 


Som ledare inom äldre- och demensomsorgen är det viktigt att du har kunskaper om de arbetsmiljörättsliga förutsättningarna för ditt och dina medarbetares arbete. Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön - en allmän utbildning om arbetsmiljö ger dig den bästa grunden.


Genom kursen Bättre Arbetsmiljö inom Vård & Omsorg får du de grundläggande arbetsmiljökunskaperna som du behöver för att kunna skapa en god arbetsmiljö. Du kommer också att få en god förståelse för hur arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud på bästa sätt kan samverka för en bättre arbetsmiljö. 


I kursen kommer vi bl.a. att gå igenom sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling, hur du samverkar i arbetsmiljöfrågor samt arbetar med tillbud och tidiga signaler. Du kommer också att lära dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande samt identifierar faktorer som främjar en bra arbetsmiljö. 

Ur innehållet:

- Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
- Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka.
- Kunna identifiera och hantera faktorer som är positiva och negativa för arbetsmiljön.
- Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete.
- Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation.
- Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket inkluderar att kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan

Kör igång nu!

 

 

Arbetsmiljö inom Vård & Omsorg erbjuds dels som en online utbildning, som genomförs i din egen takt - när du vill och vart du vill, dels som uppdragsutbildning för organisationer. Oavsett utbildningsform, under utbildningens gång har du kontinuerligt stöd av din kursledare, och naturligtvis tillgång till hela vårt team av experter på OMSORGSAKADEMIN. 

Anmälan till onlinekursen kan göras nedan. 

 

Om du har frågor eller funderingar om utbildningen eller önskar mer information om våra uppdragsutbildningar, tveka inte att kontakta oss. 

Arbetsmiljö inom Vård & Omsorgen

 

 

ONLINE-utbildning
Obegränsad tillgång


Belopp: 2990 kr inkl. moms

Total kostnad: 2990 kr inkl. moms

 

För övriga villkor, vänligen se vår Bokningspolicy.

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.