Vi Rådgiver.

Du Bestämmer.

Låt oss hitta den rätta hjälpen för just dig.

Balans i din tillvaro

- viktigt för dig som närstående

För att kunna hjälpa andra, måste du först hjälpa dig själv.

Är du en av de 1,4 miljoner individer i Sverige som vårdar, hjälper och stödjer en närstående äldre i hemmet? Eller har du en nära anhörig bosatt på annan ort – eller i ett annat land – än där du själv bor?


I så fall kan vi på OMSORGSAKADEMIN hjälpa dig och din anhörig till en mer balanserad och trygg tillvaro.


Många anhöriga idag utför omfattande omsorg för en familjemedlem utan att familjemedlemmen får några stödinsatser från socialtjänsten. Ju mer omsorg du som anhörig måste ge, desto större är risken att du själv råkar ut för fysisk eller psykisk ohälsa. Och för att göra saken än värre, om du är utmattad kan det vara ännu svårare för dig att göra det du mest av allt skulle behöva göra, be om hjälp. 

 

 

För din och din anhörigas skull är det viktigt att du får en balans i din tillvaro – ensam är inte alltid starkast.


 

För dig som är bosatt långt borta från en behövande äldre anhörig är omsorgsfrågorna inte mindre komplicerade – orolighet för den anhörigas välfärd, skuldkänslor över att inte kunna ge direkt omsorg och uppgivenhet över den uppkomna situationen är känslor som ofta beskrivs av våra “distans” anhöriga.
 

Oavsett din situation – om du är direkt omsorgsgivande eller omsorgsgivare  på distans – så kan vi hjälpa dig. Våra kunniga experter har lång erfarenhet av att ge äldre och deras anhöriga stöd med att navigera bland den boende- och vårdomsorg samt de olika stödinsatser som finns tillgängliga att få. Våra jurister hjälper även till med ansökningar, samordning mellan olika instanser och vid behov, följer med som stödpersoner vid olika myndighetsbesök. 

Du är inte ensam - vi finns här för dig! OMSORGSAKADEMIN  hjälper bl.a. till med:

Information, rådgivning och stöd vid val av seniorboende. 

information om och ge rekommendationer till geriatrisk specialist. 

Stöd och uppdrag som omsorgskoordinator för dig som har dina närstående långt borta. 

Kostnadseffektiva och lättillgängliga utbildningar för dig och dina närstående.

Information och rådgivning avseende tillgängliga samhällsresurser. 

Juridiskt stöd och rådgivning vid vård- och familjerättsliga frågeställningar.

Kontakta oss nu för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig också till en bättre tillvaro. 

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.