Senior Men Playing Chess

Äldres Hälsa & Livskvalitet

Livskvalitet är viktigt för hälsan

Så enkelt är det faktiskt när det kommer till sista linjen på papperet.

 

Det räcker inte att bara vara vid livet. Livet handlar inte så mycket om kvantitet, som kvalitet. Bra livskvalitet är särskilt viktigt för äldre individer. Att känna sig nöjd och tillfredsställd är precis lika viktigt som att få årliga kontroller hos läkaren. Att ha en positiv livsinställning kan dessutom hjälpa seniorer till bättre energi, mindre stress, bättre aptit, och dessutom förebygga kognitiv nedgång. 

 

Åldrande seniorer är i högre grad än yngre individer i riskzonen att få en sämre livskvalitet. För att förebygga detta, är det viktigt att lära sig mer om såväl deras medicinska som deras mentala och känslomässiga behov. Allt eftersom befolkningen i Sverige åldras, kommer det att krävas större kunskaper bland fler individer, speciellt inom äldreomsorgen, om de olika arbetssätt och åtgärder som främjar äldres hälsa och livskvalitet.

 

För att ge beslutsfattare, ledare och medarbetare den bästa möjliga grund att utföra det här arbete på skapade vi på OMSORGSAKADEMIN tillsammans med våra samarbetspartners inom den amerikanska Senior Living-branschen en utbildning som riktade in sig särskilt på de faktorer som påverkar seniorers livskvalitet under åldrandets process. Det var tydligt under vårt arbete med utbildningens skapande att de faktorer som ligger till grunden för äldres uppfattning om god livskvalitet, faktiskt är de samma världen över. Det som skiljer sig åt, utifrån nationella och lokala förutsättningar och politiska inriktningar, är vilka lösningar som man väljer.

 

Genom utbildningen får du nu möjligheten att få en god förståelse av de aspekter på åldrande som skapar en långsiktig grund för en värdig ålderdom och god hälsa under den senare delen i livet, för att kunna hantera detta på bästa sätt. 

 

Kursen vänder sig till dig som vill öka din förståelse för hur det är att åldras och vara i behov av omsorg, stöd och hjälp. I kursen kommer vi att gå igenom

  • prioriteringsområden enligt nationella kvalitetsregister,

  • äldreomsorgens värdegrund,

  • etik och bemötande,

  • betydelsen av aktiviteter,

  • rätt kost och en stödjande omgivning samt

  • personcentrerat förhållningssätt i äldrevård och omsorg. 

 

 

Målgrupp

 

 

Äldres Hälsa och Livskvalitet är till för dig som är verksam inom vård och omsorgen eller arbetar med den äldre befolkningen i andra sektorer. Den är också till för dig som har ett intresse inom området, eller helt enkelt vill förbereda dig för en spännande karriär inom äldreomsorg eller geriatrik. 
 

 

Upplägg för utbildningenUtbildningen genomförs som en heldagsutbildningen, på uppdrag av organisationer inom eller relaterade till äldreomsorgen samt nationella politiska organisationer som arbetar strategiskt med äldreomsorgsfrågor. 

'

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

Modern Senior Woman