Äldreomsorgens Lagar

Bättre kunskaper om den reglering som styr äldreomsorgens vardag 

Verksamheten inom äldreomsorgen regleras av ett antal lagar och regler som ställer den enskilde behov och omsorg i centrum.   Kursen Äldreomsorgens Lagar är till för dig som är medarbetare, ledare eller förtroendevald inom äldreomsorgen, och som vill få bättre kunskaper om de lagar och regler som styr din verksamhet. 

 

Genom kursen kommer du att få lära dig mer om de lagar som styr verksamheten inom äldreomsorgen - du kommer att få kunskaper om internationella och nationella mål och riktlinjer, socialtjänstlagen, patientsäkerhetslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, tandvårdslagen samt hälso- och sjukvårdslagen.  

 

I kursen går vi också igenom Lex Sarah och Lex Maria. Vi behandlar dessutom förutsättningarna för delegation och betydelsen av tystnadsplikt.  

 

Målgrupp 

 

Äldreomsorgens Lagar är till för dig som är verksam inom vård och omsorgen eller arbetar med den äldre befolkningen i andra sektorer. Den är också till för dig som har ett intresse inom området, eller helt enkelt vill förbereda dig för en spännande karriär inom social- eller äldreomsorg. 

Upplägg för utbildningenUtbildningen som motsvarar en heldagsutbildning, genomförs online i din egen takt vid de tillfällen som passar dig bäst.  Utbildningen erbjuds dessutom som uppdragsutbildning för ledare, medarbetare och förtroendevalda inom äldreomsorgen. 

 

Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningscertifikat som bevis på dina nyvunna kunskaper. 

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

Senior Female Teacher

©2001-2021 by OMSORGSAKADEMIN, The SÖDERSTEDTS Group, SÖDERSTEDTS Management  & HAMILTON THERRELL. All rights reserved.